Báo cáo kết quả thường niên Quý I năm 2017

Như chúng ta đã biết một cty cổ phần lớn như waterloginternational.com chúng tôi luôn có những bước phát triển và cơ cấu lại nếu thấy cần thiết . Qúy I 2017 đầu theo báo cáo của cục thống kê và đo đường ở TPHCM . Cũng như chi cục thuế Warterloginternational có bước tiến đáng kể trong ngành nội thất .

Quý I  từ tháng 1/2017 – 3/2017 đã thu nhập khá nhiều dữ liệu và phát triển khách hàng .tổng thu nhập hơn 8 tỷ VNĐ  gồm dự án Nước Cầu Bành ở Đồng Nai , dự án cấp thoát  nước ở Biên Hòa .


Hình ảnh cty waterloginternational tại Biên Hòa

Ngoài ra , các dự án nhỏ ở TPHCM và Cần Giờ .
Tổng chi tiêu trong quý I 2017 theo dự toán của phòng kế toán Waterloginternational , ước tính khoảng 3 tỷ VNĐ . Tổng chi tiêu này một phần là việc chi trả các bộ ghế sofa của Nội Thất Đông Á . ( có thể tham khảo http://dongagroup.vn ) .

Mặc khác , chi tiêu cho việc thuê văn phòng ước khoảng 800 triệu VNđ trong Quý I này .
Dự kiến phát triển của Waterloginternational trong Quý II là mở thêm các văn phòng trong địa bàn thành phố HCM và phát triển sang các tỉnh khác .

Ngoài ra , waterloginternational còn phải phát triển thêm các ngành nghề khác trong tương lại sắp tới để thăng doanh thu .
Một trong các dự án của cty là kết hợp vs Ngân hàng phát triển và đầu tư ACB để tăng các khoản vay dự án .

spacer

Leave a reply