Dịch Vụ

Làm nước uống từ nước biển. Watermakers: không có điện, không có lỗ trong thân tàu, không có van.
watermakers Yacht. watermakers Portable, nước cung cấp, không có điện. Những watermakers bơm nước uống trên tàu tàu của bạn. Nhặt nó lên bằng một tay. Hãy tự đủ cho hơn bao giờ hết.

Có một nguồn cung cấp vô tận của nước ngọt trên tàu …… Portable – nhặt nó lên bằng một tay.

VÀ nó có thể được sử dụng bằng tay trong một liferaft. Các watermaker đa năng nhất trong thế giới.

Không có điện, lắp đặt là cần thiết, chỉ cần clip nó vào thuyền khi bạn muốn tạo ra nước uống từ nước biển. Họ có thể bơm lên đến 260 Lít (72 lít) mỗi ngày của nước uống trên tàu thông qua một dây chuyền sản xuất xơ rỗng.