Giới Thiệu


Waterlog international là công ty cung cấp các thiết bị cung cấp nước sạch như làm nước uống từ nước biển.
Thiết bị Watermakers: không có điện, không có lỗ trong thân tàu, không có van.
Công ty Waterlog international chuyên nhận các dự án nước sạch tại các quốc gia Châu Á , Châu Phi nghèo đói . Ở đó , công ty sẽ công cấp các loại máy máy bom nước , máy làm sạch nước bẩn , máy tạo nước ngọt từ các nguồn sông hồ biển mặn

Một số hình ảnh công ty ghi nhận được qua các dự án